Events

El Cant de la Sibil·la

Nit de Nadal

24 de desembre de 2015 a les 23h
Església de Sant Medir
C/Constitució 17
Sants - Barcelona


Al voltant del segle X trobem els primers vestigis del que avui coneixem com «El cant de la Sibil·la». Als maitines de la missa de Nadal era tradició llegir el text conegut com a «Sermo de symbolo», que descrivia les visions de diversos profetes i s'hi anunciava l'arribada del Messies i el Dia del Judici final. Aquestes lectures, en primera persona, van adquirir un to cada cop més representatiu fins al punt de convertir-se en una proposta dramàtica dins la litúrgia, amb música i elements escenogràfics, i que va estendre's des de França fins a Catalunya, Aragó i Castella (en la majoria de casos, amb els versos traduïts del llatí a la llengua vernacla de cada lloc).

Malauradament, com que es tractava d'una lectura lligada a creences paganes de l'antiguitat i a la representació teatral que comportava, els dictàmens del Concili de Trento, ja a mitjan segle XVI, van eliminar-la de la litúrgia amb la intenció de fer-la desaparèixer. Tot i que en diversos territoris es va mantenir la tradició força anys més, les reformes tridentines van acabar per, progressivament, fer oblidar aquesta pràctica. Cal esmentar un únic lloc on es mantingué la tradició fins als nostres dies, les Illes Balears: principalment per la seva ubicació geogràfica però també per l'estima que allà es professava vers aquesta tradició. Darrerament «El cant de la Sibil·la» ha tingut una revifada important, i podem gaudir de la seva recuperació a moltes catedrals i esglésies parroquials arreu de pobles i ciutats.

Per iniciar i perpetuar la tradició també a la nostra parròquia de Sant Medir, proposem oferir una reconstrucció basada en tots aquests segles de tradició, amb música i textos originals, en la qual tothom pugui reviure comprensiblement la sensació que un oient antic podia tenir davant les temibles profecies del Judici final que la Sibil·la Eritrea descrivia amb tanta força.

Olga Miracle - Sibil·la
Daniel Buxeda - orgue portatiu i musicòleg
Ramon Beltran, Joan Castillo i Joan Codina - cor masculí, flautes i percussions
Àlex Solans - il·luminació i projecció d'imatges
Just Arrizabalaga, campaner
Montserrat Garcia, coordinació

Seguidament es farà la Missa del Gall, presidida per Mn. Enric Subirà i Mn. Josep Bigurdà.
La Coral Sant Medir interpretarà cançons de Nadal.