Events

Alla Viola

Frottola, la cançó italiana del 1500

Dissabte 12 de novembre 2022, a les 21h

40a Setmana de Música Antiga

Capella dels Dolors

Basílica de Santa Maria

MATARÓ