Agenda

Alla Viola

La cançó italiana del 1500

Olga Miracle

soprano i precussions històriques

Xavier Domínguez

llaüt, guitarra renaixentista i viola de mà

 

Dissabte 15 de gener a les 19h

Espai Bes - Barcelona

La cançó italiana del 1500: frottola, villanella, madrigale és un concert centrat en la música per a veu i llaüt a la Itàlia del Renaixement. El llaüt, en nomenclatura antiga, la viola, era l'instrument predilecte per acompanyar la veu cantada; Baldassare Castiglione, en el seu llibre Il Cortigiano (Venècia 1528), descriu així cantare alla viola:

"...ma ancor molto piú bello il cantare alla viola perché tutta la dolcezza consiste quasi in un canto solo (...).
“... és encara més bell saber cantar amb el llaüt, car tota la dolçor consisteix en un cant sol (...).

El duet Alla Viola recrearà en aquest concert la pràctica interpretativa del cantare alla viola a les corts d'Itàlia de l’època. Coneixerem les primeres mostres de cançó renaixentista italiana: a la bellesa del cant i de la poesia en llengua vernacla s’hi afegiran explicacions dels aspectes organològics dels instruments de corda polsada, juntament amb imatges iconogràfiques i la descripció del context històric i cultural al voltant de les riques i sensuals formes musicals del moment, anomenades: frottola, villanella i madrigale.

ENLLAÇOS:

https://www.olgamiracle.com/ca/grups/alla-viola

https://www.olgamiracle.com/ca/blog/concert-inaugural-del-festival-a-granera-