Agenda

Ecos del Olimpo

Arqueoescena

Olga Miracle: veu i percussió
Raül Lacilla: aulós, siringa i veu
Maria Gibert: lira i epigoni
Maribel Panosa: textos, veu i direcció

Divendres 5 d'octubre de 2018, a les 17.45

Sala Víctor Siurana, Facultat de Lletres
UNIVERSITAT DE LLEIDA


Concert a partir de l'estudi i reconstrucció de música grega en el marc del:

XIII Simposi Internacional de la
Sociedad Española de Plutarquistas

“ICONOGRAFIA I VALOR DELS MITES EN PLUTARC”


Universitat de Lleida 4, 5 i 6 d'octubre de 2018


https://plutarco2018lleida.com/