Agenda

Missa brevis Sancti Joannis de Haydn

Coral Sant Medir
Direcció: Ramon Beltran

1 de maig a les 20h
Centre Catòlic de Sants
Barcelona