Agenda

Glòria i Missa de la Coronació

Vivaldi i Mozart

Divendres 9 de juliol, 20h

Església de Sant Carles Borromeu

(carrer Sant Lluís 89, Barcelona)

 

 

 

Glòria RV. 589, A Vivaldi

Missa de la Coronació K. 317, W. A. Mozart

 

Cor Eirené

Camerata 440

 

Soprano: Olga Miracle

Contralt: Montserrat Bertral

Tenor: Emili Gispert

Baix: Néstor Pindado

 

Director: Víctor Frigola

Entrada: 10€