Agenda

Spatzenmesse, Mozart

Missa "dels pardals" en do major KV 220

Diumenge 17 de juny a les 19h.
Església de Sant Sebastià
Carrer Viladrosa, 96
(Via Júlia)

CONCERT EXTRAORDINARI
Coral La Igualtat de Gavà. Dir. Joan Casas
Coral Canticorum de Barcelona. Dir. Constantí Sotelo

Solistes:
Olga Miracle, soprano
Montserrat Pi, contralt
Xavier Martínez, tenor
Daniel Morales, baix

Conjunt instrumental de la Banda de Roquetes.
Orquestra Canticela. Dir. Jordi  Guri.

PROGRAMA:

MISSA DELS PARDALS DE W.A. MOZART