Agenda

Concert de msica occitano-catalana

40 aniversari del CAOC

Olga Miracle, soprano
Joan Codina, flautes

Dissabte 17 de novembre a les 17.30
Museu d'Histria de Catalunya
Palau de Mar
(Plaa Pau Vila 3, Barcelona)