Agenda

Concert de Lied: Cançons de Toldrà i Ives

Olga Miracle, soprano
Jordi Tomàs, piano

Dimecres 13 d'abril de 2011 a les 19.30h

Institut d'Estudis Nord-americans
C/Via Augusta 123, Barcelona

Eduard Toldrà (1895-1962), poemes de Josep Carner
Canticel
Els obercocs i les petites collidores, Divendres SantCançó incertaCocorococRecança

Charles Ives (1874-1954)
Dreams
Spring SongMemoriesHarpalusThe world's HighwayThe Circus Band


Charles Ives i Eduard Toldrà foren dos músics que visqueren en un període de temps similar però amb realitats socials i polítiques ben diferents. Reunir en un sol recital aquests dos interessants compositors ens permetrà experimentar dues maneres diferents, encara que potser no tan contraposades com podria semblar inicialment, de concebre l'art musical. Si per una banda Ives se'ns presenta com un compositor del tot eclèctic, que no dubta en certs moments a utilitzar l'atonalitat (curiosament a la vegada que Schönberg el comença a practicar a Europa), la politonalitat, la microtonalitat o l'harmonia més tradicional, Toldrà es mourà sempre dins els límits de la tonalitat, però, això sí, una tonalitat molt àmpila i, sens dubte, deutora del món de Richard Strauss. Amb tot això, l'obra d'aquests dos genis també té punts en comú molt importants: tots dos aconsegueixen crear, en els seus millors moments, una música que serà entesa i adoptada per la societat culta dels seus respectius països com a reflex del sentiment nacional, i potser això es deu bàsicament al fet que ells vivien a les seves terres amb un esperit vernacle i natural del tot productiu.


Aquesta és la proposta: un recorregut excitant per dues maneres contemporànies d'entendre la relació personal amb el país a través dels sons, i concretament a través de la veu i el piano en la forma anomenada genèricament lied, que en aquest cas serà respectivament: cançó de concert i art song.


Més informació:
http://www.olgamiracle.com