Agenda

Alla Viola

Frottola: La cançó italiana del 1500

Olga Miracle, soprano
Xavier Domínguez, llaüt i guitarra renaixentista

Dissabte 12 de juny a les 19h

La Font de la Torre (Granera - Moianès)
Festival a Granera - Viu la música al Parc
Concert Inaugural

A la Itàlia del segle XVI l'instrument predilecte per a acompanyar la veu cantada fou el llaüt, en nomenclatura antiga la “viola”. Baldassare Castiglione, en el seu llibre Il Cortigiano (Venècia, 1528), fa una bonica descripció del cantare alla viola:

"...ma ancor molto piú bello il cantare alla viola perché tutta la dolcezza consiste quasi in un canto solo (...). Ma sopra tutto parmi gratissimo il cantare alla viola per recitare; il che tanto di venustà ed efficacia aggiunge alle parole, che è gran maraviglia”.
“... és encara més bell saber cantar amb el llaüt, car tota la dolçor consisteix en un cant sol (...). Però per damunt de tot m’és ben agradable cantar amb acompanyament de llaüt per recitar, la qual cosa afegeix tanta gràcia i eficàcia a les paraules, que és una gran meravella".

Amb un concert “comentat” el duet farà conèixer les primeres mostres de cançó renaixentista italiana; a la bellesa del cant i la poesia en llengua vernacla s’hi afegiran explicacions dels aspectes organològics del llaüt i la guitarra renaixentista, tot descrivint les seves característiques, cordatge, afinació i tablatura, juntament amb la descripció del context històric i cultural al voltant d’una rica i sensual forma musical, que fou ben estesa i popular al seu temps: la frottola. (O.M.)


El duet Alla Viola, format per la soprano Olga Miracle i el llautista Xavier Domínguez, i fundat el 2010, es dedica a la recerca i interpretació amb criteris històrics de la cançó renaixentista italiana, francesa i anglesa.